Compartiment beneficii sociale

- Copie certificat naştere copil: faţă-verso + certificatul de naştere în original;
- copii B.I./C.I. părinţi;
- copie certificat căsătorie;
- acordul scris a celuilalt părinte care nu solicită alocaţia;
- formular tip pentru alocaţie de stat (de la Foto Colotelo sau Foto Nisim);
- 1 dosar de carton cu şină;
- copia contractului de muncă (pentru persoanele care lucrează în străinătate);
- copia cărţii de identitate cu viza de reşedinţă din statul UE cu codul fiscal (unde este cazul)/codul de asigurare fiscală conform cu originalul;
- extrasul de cont în care să fie virată alocaţia de stat, eliberat de bancă, pentru persoanele care doresc alocaţia de stat într-un cont la bancă.
- cerere şi declaraţie tip pentru acordarea ajutorului social (la biroul de asistenţă socială);
- copii b.i./c.i., certificate naştere, căsătorie pentru toţi membrii familiei;
- adeverinţe de salariu, cupon pensie, cupon şomaj, cupon pensie urmaş, pensie alimentară, cupon alocaţie de stat, cupon indemnizaţie creştere copil până la 2 ani, etc.;
- adeverinţă de la şomaj că sunt în căutarea unui loc de muncă (pentru persoanele apte de muncă);
- adeverinţe de la fisc (realizează sau nu venituri din activităţi autorizate independente), pentru toţi membrii familiei;
-adeverinţă de la registrul agricol privind venitul din teren agricol+ animale;
- certificat fiscal de la impozite şi taxe locale;
- adeverinţe de elevi pentru copii care urmează o formă de învăţământ;
- 2 dosare de carton cu şină.;
- Copii B.I./C.I. părinţi, certificate naştere părinţi;
- copii certificat naştere pentru minorii aflaţi în întreţinere;
- copii pentru minorii care posed C.I.;
- copie certificat căsătorie;
- copie hotărâre de divorţ (unde este cazul);
- copie xerox livret familie;
- copie certificat handicap copil (unde este cazul);
- adeverinţe de salariu, cupon pensie, cupon şomaj, cupon pensie urmaş, pensie alimentară, cupon alocaţie de stat, cupon indemnizaţie creştere copil până la 2 ani, etc.;
- adeverinţe de la fisc (realizează sau nu venituri din activităţi autorizate independente), pentru ambii părinţi;
- adeverinţă de la registrul agricol privind venitul din teren agricol + animale;
- certificat fiscal de la impozite şi taxe locale privind restantele la plata impozitelor pe anii anteriori;
- adeverinţe de elevi pentru copii care urmează o formă de învăţământ;
- 2 dosare de carton cu şină.
- formular tip de la biroul de asistență socială;
- copii buletine părinţi;
- copie certificat naştere copil nou născut;
- copie certificat căsătorie (unde este cazul), copie hotărâre de divorţ (unde este cazul);
- adeverinţă cu stagiul de cotizare pe ultimele 24 luni (până la naşterea copilului) de la casa de pensii;
- adeverinţă cu veniturile realizate pe ultimele 24 luni, până la naşterea copilului (adeverinţa completată de către angajator – anexa 2);
- decizie de suspendare din funcţie (dacă e copie – semnată şi ştampilată în conformitate cu originalul) – unde este cazul;
- copie cerere concediu creştere copil (semnată şi ştampilată în conformitate cu originalul) – unde este cazul;
- copie toate certificatele medicale (semnate şi ştampilate în conformitate cu originalul de către angajator) – unde este cazul;
- adeverinţă de la Casa de Asigurări de Sănătate Suceava pentru mama care nu lucrează şi nu beneficiază de concediu medical;
- 1 dosar de carton cu şină;
- codul IBAN de la bancă pentru persoanele care doresc să le fie viraţi banii în cont.
-Formular tip de la biroul de asistență socială;
-copii b.i./c.i. părinţi;
-copie certificat naştere copil;
-copie certificat căsătorie (unde este cazul);
-declaraţie pe proprie răspundere dată la notariat (cunoscând prev. art. 326 Cod Penal, privind falsul în declaraţii) de către mamă, că pe toată perioada cât va beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului, nu se angajează la nici un loc de muncă şi nici nu va realiza alte venituri impozabile;
-adeverinţă tip de la biroul de asistenţă socială completată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau universitar privind calitatea de elevă sau studentă la zi şi frecventarea cursurilor şcolare/universitare (cu regularitate sau nu), in ultimele 24 luni până la naşterea copilului;
-adeverinţă de la medicul de familie că a beneficiat sau nu a beneficiat de scutire medicală înainte şi după naşterea copilului pentru mamă, în cazul în care au fost întrerupte cursurile şcolare/universitare;
-1 dosar de carton cu şină;
- codul IBAN de la bancă pentru persoanele care doresc banii în cont.
- Cerere tip de la biroul de asistență socială;
- anexa 2 la cerere - completată de către angajator;
- adeverinţă de la angajator privind continuarea activităţii în instituţie (în adeverință se mentionează ca lucrează fără întrerupere de la data de ... Și nu a solicitat concediu pentru creșterea copilului sau îşi reia activitatea de la data de ...);
- adeverinţă cu stagiul de cotizare pe ultimele 24 luni (până la naşterea copilului) de la casa de pensii;
- copie certificate medicale ale mamei - cod 08 (certificat cu originalul de către angajator) pentru mama care lucrează;
- adeverinţă de la casa de asigurări de sănătate suceava pentru mama care nu lucrează şi nu a beneficiat de concediu medical (în cazul în care tatăl este solicitantul);
- copii c.i. părinţi;
- copie certificat naştere copil;
- copie certificat căsătorie;
- 1 dosar de carton cu şină;
- codul IBAN de la bancă pentru persoanele care doresc să le fie viraţi banii în cont.